EVROPSKI DAN DAROVANJA
6. IN 7. OKTOBER 2016, LJUBLJANA

EVROPSKI DAN DAROVANJA V SLOVENIJI 2016


Evropski dan darovanja organov in tkiv je eden od najpomembnejših dogodkov za ozaveščanje splošne in strokovne javnosti glede darovanja in presaditev organov in tkiv v Evropi. Namen praznovanja je informirati čim širši krog ljudi o darovanju organov in tkiv ter utrditi zaupanje v zdravljenje s presaditvijo in v sistem, ki deluje v naši državi.

Po končni odpovedi organov zaradi hude bolezni je zdravljenje s presaditvijo večinoma edina možnost za preživetje takih bolnikov. A za tovrstno zdravljenje potrebujemo pripravljenost vseh nas na darovanje organov in tkiv po smrti ali tudi za časa življenja. S soglasjem za darovanje po smrti izrazimo podporo tej visoko humani gesti in izrazimo zaupanje zdravstvenemu osebju, da lahko pomaga bolnikom tudi s presaditvijo organa od umrle osebe. S partnerskim odnosom med široko javnostjo in zdravstveno ekipo nudimo osnove za dobre in učinkovite strokovne smernice in protokole za organizacijo transplantacijske dejavnosti v Sloveniji. Le tako se lahko zaključi krog vseh elementov, ki omogočajo uspeh pri zdravljenju.

Letos v Sloveniji praznujemo že 9. Evropski dan darovanja organov in tkiv in sicer bo praznovanje v organizaciji Zavoda za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant tokrat, po nekaj letnem premoru, ponovno potekalo v Ljubljani.

V petek, 7. oktobra bo v Cankarjevem domu potekal strokovni simpozij z naslovom KAKO PRESEČI POMANJKANJE ORGANOV ZA ZDRAVLJENJE S PRESADITVIJO. Vodilni slovenski strokovnjaki bodo predstavili aktualno in perečo temo pomanjkanja organov za presaditev ter kako se s tem soočamo na različnih področjih te multidisciplinarne dejavnosti. Prvi del simpozija bo namenjen predvsem medicinski strokovni javnosti, v drugem delu pa bosta sklop predavanj o kvaliteti življenja po presaditvi ter pomenu fizične aktivnosti ter predstavitev zgodb bolnikov po uspešni transplantaciji pritegnili tudi širše občinstvo. Celoten program simpozija si lahko ogledate na zavihku Program. Kotizacije ni!

Vljudno vabljeni!

Program


PETEK, 7. oktober 2016

STROKOVNI SIMPOZIJ V OKVIRU EDD 2016

KAKO PRESEČI POMANJKANJE ORGANOV ZA ZDRAVLJENJE S PRESADITVIJO

10:00 Uvodni pozdrav (Danica Avsec)

1. Pridobivanje organov

Moderatorja: Danica Avsec, Damjan Polh

10:05 Rezultati donorskega programa 2015/2016 (Maja Marija Mlinar)
10:20 SB Celje - uspešna donorska bolnišnica (Milena Kotnik)
10:35 Sodobne smernice pri vzdrževanju možgansko mrtvega darovalca (Rade Stanić)
10:50 Darovanje organov po srčni smrti (DCD – Donation after cardiac death) (Ženja Tomažinčič)
11:05 Razprava
11:15 Odmor

2. Transplantacija – novosti, izzivi, pogled v prihodnost

Moderatorja: Daniel Grabar, Ivan Knežević

11:30 Pomanjkanje organov v programu presaditev srca (Bojan Vrtovec)
11:50 Ali se v slovenskem programu presaditev ledvic soočamo s pomanjkanjem organov? (Miha Arnol)
12:10 Pomanjkanje organov v programu presaditev pljuč (Matjaž Turel)
12:30 Neinvazivna analiza zavrnitve presajenega organa z meritvijo izvencelične DNK (Marko Bitenc)
12:50 Razprava
13:00 Odmor za kosilo

3. Po presaditvi

Moderatorja: Danica Avsec, Zoran Zabavnik

14:00 Novosti pri zdravljenju z imunosupresivi (Damjan Kovač)
14:15 Pomen fizične aktivnosti po presaditvi organa (Gregor Mlinšek)
14:30 Kvaliteta življenja bolnikov po presaditvi (Bernarda Logar Zakrajšek)
14:45 Razprava

4. Zgodbe o uspehu

Moderatorka: Ida Baš

15:00 Predstavitev zgodb in pogovor z bolniki s presajenimi organi
16:00 Zaključek

Lokacija: Cankarjev dom, dvorana M3-4

Ciljna publika: 1. in 2. sklop - medicinska strokovna javnost
3. in 4. sklop – bolniki pred in po presaditvi, medicinska strokovna javnost, splošna javnost

Prijave na strokovni simpozij na zavihku PRIJAVA. Število udeležencev je omejeno. Kotizacije ni!

Prijava


Organizator strokovnega srečanja: Zavod RS za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant

Datum in kraj: 7.10.2016, Cankarjev dom, dvorana M3-M4

Prijave na strokovni simpozij: barbara.ustar@slovenija-transplant.si
V prijavi obvezno navedite: Ime, priimek, ustanova zaposlitve, delovno mesto.

Kontaktna oseba za dodatne informacije in pojasnila: Barbara Uštar, 01 300 68 60

Število udeležencev je omejeno. Kotizacije ni!